vrijdag, 18 november 2011 12:33

‘Gebruikers van tabletcomputers verdienen veel geld'

Mensen die geregeld gebruikmaken van een tabletcomputer zijn over het algemeen goed opgeleid, verdienen relatief veel geld, en gebruiken hun tablets vooral om het nieuws te volgen. Althans, dat concluderen Amerikaanse onderzoekers van het Pew Research Center's Project For Excellence in Journalism en The Economist Group. Het onderzoeksteam kwam hiertoe na de ondervraging van zo’n twaalfhonderd tabletgebruikers. Het grootste gedeelte van hen bezat de populaire iPad (Apple), maar er waren ook gebruikers bij van onder meer de Samsung Galaxy Tab, de Nook Color en de Motorola Xoom.

Bijna de helft van de onderzoeksgroep, 46 procent, was tussen de dertig en vijftig jaar. Slechts zeven procent was ouder dan 65. Een groot gedeelte van de tabletgebruikers gebruikte het apparaat om dagelijks het nieuws te volgen, zo’n 53 procent. Het gaat hierbij dan niet alleen om korte artikelen, maar ook om uitgebreide achtergrondverhalen.
De meest in het oog springende conclusie van het onderzoek was de hoge opleidingsgraad die een groot gedeelte van de onderzochte mensen had. Zo ongeveer de helft, namelijk 51 procent, had een universitair diploma behaald. Ook het hoge gezinsinkomen dat veel tabletgebruikers hadden was opvallend. Bij zo’n 53 procent van de gevallen ging het om minsten 54.000 euro op jaarbasis.

 

Iedereen wil natuurlijk geld verdienen!
Copyright 2010-2011 Geld verdienen 24.nl geeft u informatie over geld verdienen op internet.
Dit kan op verschillende manieren bij door mee te doen aan spaarprogramma's,
artikelen te schrijven, spelletjes te spelen, geld besparen of een eigen website.
Met al deze methoden kunt u snel en soms zelfs gratis geld verdienen.
Contact beheerder